2019-08-14 09:17:48 Số lượt xem 740
Công văn 1347/CV-UBND ngày 31/5/2019 của UBND Thành phố về việc không treo khẩu hiện, biển quảng cáo, băng rôn cắt ngang qua các tuyến phố trên địa bàn Thành phố:
Nhằm đáp ứng yêu cầu của đô thị loại I và đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến như sau:
 1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể Thành phố, UBND các xã, phường: kể từ ngày 1/6/2019, không treo, chăng các khẩu hiệu, biển quảng cáo, băng rôn tại các khu vực ngã ba, ngã tư và cắt ngang qua các tuyến đường đô thị. Khi có sự kiện cần tuyên truyền, quảng cáo cần thống nhất với UBND Thành phố (thông qua phòng Văn hóa & thông tin Thành phố) để sắp xếp vị trí treo dọc (có hệ thống giá treo) các băng rôn, khẩu hiệu, pano… và cam kết tháo rỡ khi chương trình, sự kiện kết thúc.
 2. UBND Thành phố giao phòng Văn hóa & thông tin, phòng Quản lý đô thị Thành phố theo chức năng quản lý Nhà nước có nhiệm vụ: phối hợp hướng dẫn, bố trí các vị trí giá treo đã được UBND Thành phố đầu tư lắp để quảng cáo, tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị phù hợp với mỹ uan đô thị và ATGT Thành phố.
3. UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND các xã, phường; đội quản lý trật tự đô thị Thành phố theo chức năng quản lý Nhà nước thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, thông báo để cơ quan, đơn vị tháo dỡ và xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả1606872