2019-08-06 16:24:37 Số lượt xem 608
* Từ ngày 7/2019, một số văn bản, chính sách mới về quy định chế độ tiền lương, phụ cấp có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:
Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồng.
Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…
Nghị định này có hiệu lực từ 1/7/2019
Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức các tính như sau:
- Mức lương thực nhận = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số lương.
- Mức phụ cấp thực nhận tính theo lương cơ sở = Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng/tháng) x hệ số phụ cấp.
Riêng phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên = (Mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ + Phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.
Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Cụ thể, từ ngày 01/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng như:
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng…
Nghị định này có hiệu lực từ 1/7/2019
Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện lương, phụ cấp quân hàm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2019, lương theo cấp bậc của sĩ quan quân đội được áp dụng như sau:
- Đại tá: Lương 11,92 triệu đồng/tháng
- Thượng tá: 10,877 triệu đồng/tháng
- Trung tá: 9,834 triệu đồng/tháng
- Thiếu tá: 8,94 triệu đồng/tháng
- Đại úy: 8,046 triệu đồng/tháng
- Thượng úy: 7,45 triệu đồng/tháng…
Thông tư này có hiệu lực từ 1/7/2019
 
Ban Biên tập 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online32
Tất cả1606858