2017-09-26 07:32:01 Số lượt xem 1655
Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy phường Suối Hoa. Ngày 22/9/2017, UBKT Đảng ủy phường Suối Hoa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 cho hơn 50 đại biểu là các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.
Ảnh: Đ/c  Nguyễn Thị Hương Giang - Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy
 hướng dẫn các nội dung trong công tác kiểm tra
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Bắc Ninh hướng dẫn các nội dung về: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại Đảng ủy và chi bộ trực thuộc trong đó trọng tâm là những điểm mới về bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 30, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Hướng dẫn số 01 ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 30; Hướng dẫn số 02 ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86; Những kỹ năng cơ bản trong kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; vấn đề bỏ phiếu, cách tính phiếu đối với trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật; Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề, việc thi hành kỷ luật trong Đảng… Đồng thời các đại biểu cũng được giải đáp nhiều thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị.
Qua tập huấn nhằm xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị./.
 
Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy phường Suối Hoa. Ngày 22/9/2017, UBKT Đảng ủy phường Suối Hoa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 cho hơn 50 đại biểu là các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.
 
Ảnh: Đ/c  Nguyễn Thị Hương Giang - Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy
 hướng dẫn các nội dung trong công tác kiểm tra
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Bắc Ninh hướng dẫn các nội dung về: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại Đảng ủy và chi bộ trực thuộc trong đó trọng tâm là những điểm mới về bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 30, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Hướng dẫn số 01 ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 30; Hướng dẫn số 02 ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86; Những kỹ năng cơ bản trong kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; vấn đề bỏ phiếu, cách tính phiếu đối với trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật; Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề, việc thi hành kỷ luật trong Đảng… Đồng thời các đại biểu cũng được giải đáp nhiều thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị.
Qua tập huấn nhằm xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị./.
Chu Phan Hiền
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online47
Tất cả2741255