2017-04-18 16:11:48 Số lượt xem 1693

1. Thông tin chương trình kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng của UBKT Thành ủy đối với các chi, Đảng bộ và UBKT Đảng ủy trực thuộc

Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, UBKT Thành uỷ Bắc Ninh thành lập 02 tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy và hoạt động của UBKT Đảng ủy phường Vân Dương, Đảng ủy trường Đại học Công nghệ Đông Á.

* Thời điểm kiểm tra: Từ 2015 đến 2016.

Thời gian kiểm tra: Từ tháng 3- 5/2017.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo, việc thực hiện thu nộp và sử dụng Đảng phí của Đảng ủy và hoạt động của UBKT Đảng ủy.... góp phần vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng thời UBK Thành ủy cũng đã thành lập 01 tổ Giám sát chuyên đề đối với Chi bộ và đ/c Bí thư Chi bộ Chi nhánh sản xuất và kinh doanh lương thực Đáp Cầu.

Với nội dung:

- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, chủ trương, Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình.

- Việc giữ gìn đạo đức, lối sống, tiêu chuẩn đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

* Thời điểm giám sát: Từ 2016 đến thời điểm hiện tại.

* Thời gian giám sát: Từ tháng 3- 4/2017.

Thông qua giám sát phát hiện sớm các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để ngăn ngừa, khắc phục hậu quả nếu có, hạn chế vi phạm xảy ra.

2. Thông tin chương trình kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các chi, Đảng bộ trực thuộc

Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh thành lập 04 Đoàn kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với tập thể, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ sau:

Đảng uỷ phường Võ Cường; Đảng uỷ phường Khúc Xuyên; Chi bộ Phòng Nội Vụ thành phố; Chi bộ đội quản lý thị trường số 1.

* Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp bộ Đảng, việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; Việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ;

+ Kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác được giao phụ trách; Việc xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

+ Mốc thời gian kiểm tra: Trong thời gian 02 năm (2015 - 2016).

Thời gian các Đoàn tiến hành kiểm tra: Từ tháng 3 - 5/2017.

Qua kiểm tra nhằm giúp cho tổ chức Đảng, đảng viên phát huy ưu điểm và kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm nhằm thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và góp phần tích cực vào củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

3. Thông tin về việc tổ chức tập huấn công tác kiếm tra giám sát năm 2017.

Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy phường Kinh Bắc. Ngày 14/3/2017, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Kinh Bắc đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến các đồng chí Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Kinh Bắc, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Hội nghị đã được nghe đ/c Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy truyền đạt những kỹ năng, kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 30- QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “ Quy định thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”. Đồng thời giải đáp những thắc mắc của đại biểu trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các địa phương, đơn vị.

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng thời nắm bắt được các nội dung cơ bản trong tư tưởng chỉ đạo, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để vận dụng có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình.

Video
Thống kê truy cập
Đang online46
Tất cả2741425