2018-04-18 14:30:57 Số lượt xem 1058
THÀNH ỦY BẮC NINH
VĂN PHÒNG
*
LỊCH TỔ CHỨC, DỰ CHƯƠNG TRÌNH, HỘI NGHỊ & CUỘC HỌP
CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ TUẦN THỨ 09
(Từ ngày 26/02/2018 - 04/3/2018)
 
 
Ngày
 
Hội nghị và các cuộc họp
Người dự/chủ trì
Địa điểm
Thứ 2
26/02
Sáng
- 07h30: Họp Ủy viên UBND thành phố thường kỳ tháng 02/2018
Đ/c Điện
TTVHTT TP
 
Chiều
- 14h00: Họp Tiểu ban Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I; khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao thành phố Bắc Ninh lần thứ VIII năm 2018
- 14h00: Gặp mặt văn nghệ sỹ đầu xuân Mậu Tuất 2018
- 14h00: Kiểm tra sản xuất Nông nghiệp các xã, phường: Kim Chân, Đại Phúc, Vũ Ninh
- 14h00: Họp Tiểu ban Lễ tân, Khánh tiết phục vụ Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I; khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao thành phố Bắc Ninh lần thứ VIII năm 2018
- 14h00: Họp triển khai kiểm tra kinh doanh ga trong khu dân cư
Đ/c Điện, Hiếu
 
Đ/c Kiên
Đ/c Thực
Đ/c Dũng
 
Đ/c Hà
UBND TP
 
TT VHTT TP
Xã, phường
UBND TP
 
UBND TP
Thứ 3
27/02
Sáng
- 07h30: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thường kỳ tháng 2/2018
- 08h00: Kiểm tra sản xuất Nông nghiệp tại một số xã, phường
- 08h00: Chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam
- 08h00: Họp các tổ công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố
- 08h00: Họp tổ công tác GPMB dự án 10ha tại xã Hòa Long
- 09h30: Họp nghe báo cáo tình trạng bỏ ruộng trên địa bàn thành phố
- 10h00: Họp rà soát tiến độ trồng 15.000 cây xanh trên địa bàn thành phố
Đ/c Tuấn
Đ/c Điện
LĐTP
Đ/c Hà
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
Đ/c Hiếu
Tỉnh ủy
Thành ủy
Các đơn vị
UBND TP
X. Hòa Long
UBND TP
UBND TP
 
Chiều
- 14h00: Hội nghị giới thiệu, ra mắt cuốn sách “Thành phố Bắc Ninh - Vùng đất văn hiến”
- 15h00: Hội nghị triển khai các hoạt động của Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I; Khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao thành phố Bắc Ninh lần thứ VIII năm 2018.
- 14h00: Làm việc với Sở Xây dựng về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trục đô thị trên địa bàn thành phố
- 15h00: Họp đôn đốc ra quân lập lại trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố
- 16h00: Kiểm tra dịch chuyển kênh mương tại phường Khúc Xuyên khi thực hiện giải phóng mặt bằng
Đ/c Kiên
Đ/c Thực
 
Đ/c Hiếu
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
Thành ủy
Thành ủy
 
Sở Xây dựng
TT VHTT TP
P. Khúc Xuyên
Thứ 4
28/02
Sáng
- 07h30: Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy phiên thường kỳ tháng 2/2018
Đ/c Tuấn
Thành ủy
 
Chiều
- 14h00: Họp đôn đốc tiến độ các dự án thực hiện theo hình thức BT trên địa bàn thành phố
- 15h00: Họp với Ban QLDA thành phố đôn đốc tiến độ các dự án chỉnh trang, chuẩn bị đầu tư
Đ/c Hiếu
Đ/c Hiếu
UBND TP
UBND TP
Thứ 5
01/3
Sáng
- 07h30: Họp Ban chỉ đạo tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I, khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao thành phố lần thứ VIII năm 2018
- 08h00: Họp Tiểu ban bảo vệ tiếp dân phục vụ Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I; Khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao thành phố Bắc Ninh lần thứ VIII năm 2018
- 08h00: Họp tổ công tác GPMB dự án đấu giá 9,5ha tại phường Hạp Lĩnh
- 09h00: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại một số xã, phường
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Hà
 
Đ/c Hiếu
Đ/c Hiếu
Thành ủy
 
UBND TP
 
P. Hạp Lĩnh
Xã, phường
Thứ 6
02/3
Sáng
- 08h00: Lễ Dâng hương tại Văn Miếu Bắc Ninh
- 08h00: Họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ tiếp nhận và trồng cây hoa Anh Đào
- 08h00: Họp với các doanh nghiệp tại Phong Khê đôn đốc thu tiền xây dựng và vận hành nhà máy XLNT Phong Khê
LĐTP
Đ/c Hà
Đ/c Hiếu
Văn Miếu BN
UBND TP
P. Phong Khê
 
Chiều
- 14h00: Giao ban Thường trực Thành ủy
- 14h00: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại một số xã, phường
Đ/c Tuấn
Đ/c Hiếu
Thành ủy
Xã, phường
T7 03/3
 
 
 
 
CN 04/3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online28
Tất cả2738552