2018-04-18 09:07:33 Số lượt xem 1071
THÀNH ỦY BẮC NINH
VĂN PHÒNG
*
LỊCH TỔ CHỨC, DỰ CHƯƠNG TRÌNH, HỘI NGHỊ & CUỘC HỌP
CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ TUẦN THỨ 04
Từ ngày 22/01/2018 - 28/01/2018
 
 
Ngày
 
Hội nghị và các cuộc họp
Người dự/chủ trì
Địa điểm
Thứ 2
22/01
Sáng
- 07h45: Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” ở Đảng bộ thành phố
- 08h00: Giao ban chuyên trách HĐND thành phố
- 08h00: Họp đôn đốc xử lý các cơ sở thu mua phê liệu gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP
Đ/c Tuấn
 
 
TT HĐND
Đ/c Hiếu
TT VHTT TP
 
 
UBND TP
UBND TP
Chiều
- 13h30: Giao ban Thường trực Thành ủy
- 14h30: Triển khai nhiệm vụ khối Văn hóa - Xã hội năm 2018
- 15h30: Kiểm tra thi công công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP
Đ/c Điện
Đ/c Thực
Đ/c Hiếu
Thành ủy
UBND TP
Thực địa
Thứ 3
23/01
Sáng
- 08h00: Hội nghị gặp mặt báo chí năm về công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018
- 08h00: Họp đôn đốc tiến độ thực hiện chỉnh trang đô thị cuối năm
- 08h00: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
- 08h00: Nghe báo cáo tồn tại hạn chế trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2017
- 08h00: Họp thông qua phương án bồi thường trường TH Thị Cầu
- 09h30: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
Đ/c Thực
Đ/c Hiếu
Đ/c Mai
Đ/c Hà
Đ/c Thực
Đ/c Mai
Sở VHTTDL
UBND TP
P. Khắc Niệm
UBND TP
UBND TP
X. Nam Sơn
 
Chiều
- 14h00: Họp đôn đốc chi trả bồi thường tại dự án TĐC Lữ đoàn 229 Hạp Lĩnh
- 14h00: Họp bàn xử lý hàng hoá vi phạm bị thu giữ
- 14h00: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
- 14h00: Thông báo tình hình phát triển thành phố Bắc Ninh tại trường Sỹ quan Chính trị
- 15h30: Kiểm tra xử lý vi phạm TTXD, ĐT trên địa bàn TP theo kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND TP
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
Đ/c Mai
Đ/c Thực
Đ/c Hiếu
UBND TP
UBND TP
P. Võ Cường
Trường SQCT
Thực địa
Thứ 4
24/01
Sáng
- 08h00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thường kỳ tháng 01/2018
- 08h00: Họp đôn đốc chi trả bồi thường tại dự án 10ha Hòa Long
- 08h00: Họp thông qua kịch bản chương trình công bố quyết định thành phố BN là đô thị loại I và ĐH TDTT TP lần thứ VIII
- 08h00: Họp nghe kế hoạch Tết trồng cây và 1 số nội dung phòng Kinh tế
- 08h00: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
- 08h00: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
- 09h45: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
Đ/c Tuấn
Đ/c Hiếu
Đ/c Thực
Đ/c Hà
Đ/c Mai
TT HĐND
TT HĐND
Tỉnh ủy
UBND TP
UBND TP
UBND TP
X.Kim Chân
P. Đáp Cầu
P. Thị Cầu
 
Chiều
- 14h00:Họp đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Nút giao QL1÷QL38 (BT), tiến độ CBĐT nút giao QL1÷QL18
- 14h00: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện
- 14h00: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
- 14h00: Họp đề xuất phương án, hình thức đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tập trung phường Khắc Niệm
Đ/c Hiếu
LĐTP
TT HĐND
LĐTP
UBND TP
TT VH KB
P. Vũ Ninh
Sở KHĐT
Thứ 5
25/01
Sáng
- 07h30: Hội nghị BTV Thành ủy phiên thường kỳ tháng 01/2018
- 08h00: Họp dân GPMB đường vào TT P. Vân Dương
- 08h00: Nghe báo cáo tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề bún Khắc Niệm
- 08h00: Hội nghị triển khai KH an sinh XH Tết Nguyên Đán 2018 và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng XH
Đ/c Tuấn
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
Đ/c Thực
Thành ủy
Địa phương
UBND TP
UBND TP
 
Chiều
- 13h30: Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai Kế hoạch công tác Công an năm 2018
- 14h00: Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND thành phố
Đ/c Tuấn
Đ/c Điện
Công an thành phố
UBND TP
Thứ 6
26/01
Sáng
- 08h00: Hội nghị thông tin thời sự tháng 01 năm 2018
- 08h00: Nghe báo cáo tiến độ 1 số dự án
- 08h00: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
- 08h00: Triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Bà chúa kho
- 08h30: Kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty thuốc lá Bắc Sơn
- 10h00: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
Đ/c Kiên
Đ/c Hà
TT HĐND
Đ/c Thực
LĐTP
TT HĐND
TT VHTT TP
UBND TP
P. Khúc Xuyên
P. Vũ Ninh
TTVH Kinh Bắc
X. Hòa Long
 
Chiều
- 14h00: Giao ban Thường trực Thành ủy
- 14h00: Họp HĐNT Tượng Đài Sao Khuê
- 14h00: Khảo sát tiếp nhận lao động XHH thu gom rác thải.
Đ/c Tuấn
Đ/c Hiếu
TT HĐND
Thành ủy
UBND TP
P.Phong Khê
Thứ 7  27/01
 
 
 
 
CN 28/01
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online49
Tất cả2763635