2017-12-12 09:07:04 Số lượt xem 1000
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
VĂN PHÒNG
*
 
LỊCH TỔ CHỨC, DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HỘI NGHỊ, CUỘC HỌP
CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ TUẦN THỨ 46
Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017
 
 
Ngày
Hội nghị và các cuộc họp
Người dự/chủ trì
Địa điểm
Thứ 2
13/11
Sáng
- 07h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tại Kim Chân
- 07h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tại Khắc Niệm.
- 08h00: Dự phiên tòa cấp cao trong vụ án hành chính về việc “khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai” giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Đình Nghị và người bị kiện là UBND thành phố Bắc Ninh.
- 08h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố tuần 45.
- 08h30: Lễ phát động Bình đẳng giới và phòng chống Bạo lực gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2017
TT HĐND
TT HĐND
Đ/c Hà
 
LĐTP
Đ/c Thực
X. Kim Chân
P. Khắc Niệm
TP. Hà Nội
 
UBND TP
H. Quế Võ
Chiều
- 13h30: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh
- 13h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tại phường Suối Hoa
- 14h00: LĐLĐ tỉnh phúc tra phong trào thi đua chuyên đề “giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017 của Công đoàn cơ quan Thành ủy
- 14h00: Luyện tập Hội nghị triển khai kế hoạch và Hiệp đồng KH phòng không nhân dân
 
Đ/c Tuấn
TT HĐND, UBND
Đ/c Kiên
 
Đ/c Thực
P. Vũ Ninh
P. Suối Hoa
Thành ủy
 
Ban CHQS TP
Thứ 3
14/11
Sáng
- 07h30: Họp Ủy viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 11
- 07h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tại Thị Cầu
- 07h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tại Vạn An.
- 08h00: Kiểm tra phương án dự kiến đầu tư xây dựng trường mầm non Việt Đan
Đ/c Điện
Đ/c Kiên
TT HĐND
Đ/c Thực
UBND tỉnh
P. Thị Cầu
P. Vạn An
Trường MN Việt Đan
Chiều
- 13h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố phường Đáp Cầu
- 13h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố phường Võ Cường
- 13h30: Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy phiên bất thường
- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng trường tiểu học Thị Cầu
- 14h15: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phiên bất thường
- 19h00:  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu 4, phường Thị Cầu.
TT HĐND
TT HĐND
Đ/c Tuấn
Đ/c Thực
Đ/c Tuấn
Đ/c Kiên
P. Đáp Cầu
P. Võ Cường
Thành ủy
UBND TP
Thành ủy
P. Thị Cầu
Thứ 4
15/11
Sáng
- 08h00: Họp Ủy viên UBND thành phố thường kỳ tháng 11
- 08h00: Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Kim Chân
LĐTP
Đ/c Tuấn
UBND TP
X. Kim Chân
Chiều
- 13h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố phường Ninh Xá
- 13h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố phường Hạp Lĩnh
- 14h00: Hội nghị cán bộ chủ chôt thành phố
- 15h00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phiên bất thường
- 19h00: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Khu 4, phường Thị Cầu
TT HĐND,Đ/c Điện
Đ/c Kiên
Đ/c Tuấn
Đ/c Tuấn
LĐTP
P. Ninh Xá
P. Hạp Lĩnh
Thành ủy
Thành ủy
P. Thị Cầu
Thứ 5
16/11
Sáng
- 07h30: Làm việc với Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- 07h30: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Khu phố Cổng Hậu, phường Vệ An
- 08h00: Luyện tập diễn tập KVPT thành phố năm 2017 (luyện tập lần 2)
- 07h30: Hội cựu giáo chức TP tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 17 về hoạt động công tác Hội cựu giáo chức.
Đ/c Kiên
LĐTP
Đ/c Tuấn
Đ/c Thực
Thành ủy
P. Vệ An
Ban CHQS TP
THPT Chuyên BN
Chiều
 - 15h00: Làm việc với tổ chức UNESSCO về xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành TP học tập
Đ/c Thực
UBND TP
Thứ 6
17/11
Sáng
- 07h30: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Long
- 08h00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thường kỳ tháng 11/2017
- 07h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tại phường Kinh Bắc
- 08h00: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên
- 08h00: Họp giao ban CT, các PCT UBND thành phố
Đ/c Kiên
Đ/c Tuấn
Đ/c Dũng
Đ/c Thực
Đ/c Điện
X. Hòa Long
Tỉnh ủy
P. Kinh Bắc
P. Khúc Xuyên
UBND TP
Chiều
 - 13h30: Giao ban Thường trực Thành ủy
 - 13h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tại phường Vân Dương
 - 13h30: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tại phường Phong Khê
 - 14h00: Họp Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc Bức phù điêu “Theo dòng lịch sử - văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc”
Đ/c Tuấn
TT HĐND
TT HĐND
Đ/c Thực
Thành ủy
P. Vân Dương
Phong Khê
UBND TP
T7 - 18/11
- 07h30: Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trường THPT Lý Nhân Tông
- 19h30: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Khu phố Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá
LĐTP
Đ/c Điện
Tr.  Lý Nhân Tông
P. Ninh Xá
CN - 19/11
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online15
Tất cả2568768