2017-12-12 08:56:03 Số lượt xem 1008
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
VĂN PHÒNG
*
 
LỊCH TỔ CHỨC, DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HỘI NGHỊ, CUỘC HỌP
CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ TUẦN THỨ 44
Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017
 
 
Ngày
Hội nghị và các cuộc họp
Người dự/chủ trì
Địa điểm
Thứ 2
30/10
Sáng
- 08h00: Tổ khảo sát số 3 theo QĐ số 65/QĐ-TT HĐND khảo sát tại phường Đại Phúc
- 08h00: Họp sơ kết ATGT 9 tháng đầu năm 2017
- 08h00:Họp triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức ra mắt trường Cao đẳng Y tế; Đội bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh và hát quan họ trên thuyền
TT HĐND
Đ/c Tuấn, Đ/c Điện
Đ/c Thực
P. Đại Phúc
UBND TP
UBND TP
Chiều
- 14h00: Tổ khảo sát số 3 theo QĐ số 65/QĐ-TT HĐND khảo sát tại phường Vân Dương.
- 14h00: Hội nghị bàn và thống nhất một số nội dung về công tác giáo dục – đào tạo trên địa bàn
- 14h00: Họp hội đồng cung cấp KVPT TP BN
- 14h00: Họp đôn đốc xử lý vi phạm TTXD khu nhà ở Nam Võ Cường
- 15h30: Họp lấy ý kiến TTXD phường Suối Hoa
TT HĐND
Đ/c Thực
Đ/c Hà
Đ/c Hiếu
Đ/c Hiếu
P. Vân Dương
TTVHTT TP
UBND TP
UBND TP
UBND TP
Thứ 3
31/10
Sáng
- 07h30: Tổ khảo sát số 3 theo QĐ số 65/QĐ-TT HĐND khảo sát tại phường Vạn An, Ninh Xá.
- 08h00: Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3, Khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH” ở Đảng bộ thành phố
- 08h00: Họp đôn đốc tiến độ GPMB, chuẩn bị đầu tư dự án BT nút giao QL38÷QL1
- 08h00: Họp dân triển khai trả tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB dự án tổ hợp TTTM và căn hộ DABACO Đại Phúc
- 08h00: Làm việc với Hội Cựu giáo chức thành phố
- 09h30: Họp đôn đốc giải quyết đơn hộ bà Bắc khu Bồ Sơn, Võ Cường
TT HĐND
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
Đ/c Thực
Đ/c Hiếu
P.Vạn An, Ninh Xá
Thành ủy
 
UBND TP
P.Đại Phúc
UBND TP
UBND TP
Chiều
- 14h00: Tổ khảo sát số 3 theo QĐ số 65/QĐ-TT HĐND khảo sát tại phường Vũ Ninh.
- 14h00: Họp Tổ công tác thực hiện TBKL của BTV Thành ủy về XHH thu gom rác thải sinh hoạt
- 14h00: Kiểm tra thực địa một số vi phạm Luật đất đai
- 14h00: Họp đôn đốc các đơn vị nợ đọng tiền BHXH
- 15h30: Họp triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận của Chủ tịch tỉnh về vi phạm TTXD tại Phong Khê
TT HĐND
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
Đ/c Thực
Đ/c Hiếu
Vũ Ninh
UBND TP
Xã, phường
UBND TP
UBND TP
Thứ 4
01/11
Sáng
- 08h00: Giao ban Thường trực HĐND thành phố 11/2017
- 08h00: Họp Giao ban TTĐT, XD tháng 11/2017
- 08h00: Họp đôn đốc dự án Khu đô thị Vạn An - Hòa Long
- 08h00: Họp kiểm điểm tiến độ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách - hộ nghèo; thẩm định kết quả giảm nghèo - cận nghèo năm 2017 và chấn chỉnh việc thực hiện không đúng chế độ chính sách xã hội ở xã phường
TT HĐND
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
Đ/c Thực
UBND TP
UBND TP
 UBND TP
UBND TP
Chiều
- 14h00: Họp đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án BT trên địa bàn thành phố
- 14h00: Đối thoại với hộ ông Bùi Gia Khánh, hộ ông Đồng tại phường Đại Phúc
- 15h30: Họp đôn đốc điều chỉnh quy hoạch đất chợ, TTTM dự án DCDV chợ Yên, Thụ Ninh.
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
Đ/c Hiếu
UBND TP
UBND TP
UBND TP
Thứ 5
02/11
Sáng
- 08h00: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34 về Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên điạ bàn tỉnh
- 08h00: Kiểm tra công tác bảo vệ BMNN tại thành phố Bắc Ninh
- 08h00: Họp đôn đốc tiến độ thực hiện 5 quyết tâm chính trị thành phố
- 08h00: Kiểm điểm kết quả công tác 2 tổ kiểm tra các hoạt động kinh doanh có điều kiện và xử lý biển quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố theo Kết luận số 249/KL-UBND của UBND thành phố
Đ/c Kiên
LĐTP
Đ/c Hiếu
Đ/c Thực
TT VHKB
UBND TP
UBND TP
UBND TP
Chiều
- 13h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố
Đ/c Điện
UBND TP
Thứ 6
03/11
Sáng
- 07h30: Khai mạc lớp tập huấn luật CNTT và các văn bản quy phạm pháp luật về  CNTT
- 08h00: Họp dân chi trả bồi thường dự án tái định cư đê và đấu giá (Khúc Xuyên)
- 08h30: Họp giải quyết dứt điểm việc vi phạm của UBND phường Vân Dương khi chưa làm thủ tục cấp phép hoạt động mà tự ý thi công xây dựng cống hộp trên kênh tiêu Kim Đôi 9
- 09h00: Khai trương Bệnh viện Kinh Bắc
Đ/c Thực
Đ/c Hiếu
Đ/c Hà
 
Đ/c Thực
TT GDTX tỉnh
P. Khúc Xuyên
P. Vân Dương
 
P. Đại Phúc
Chiều
- 13h30: Giao ban Thường trực Thành ủy
- 13h30: Tập huấn luật CNTT và các văn bản quy phạm pháp luật về  CNTT
- 14h00: Họp dân chi trả bồi thường dự án TĐC đê và đấu giá Vạn An
Đ/c Tuấn
Đ/c Thực
Đ/c Hiếu
Thành ủy
TT GDTX tỉnh
P. Vạn An
T7 - 04/11
 
 
 
CN - 05/11
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online38
Tất cả2568684