2019-11-25 14:31:59 Số lượt xem 884
Những năm qua, người cao tuổi (NCT) thành phố Bắc Ninh không chỉ nêu gương sáng trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mà còn phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 Liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành phố Bắc Ninh lần thứ II năm 2019
 
Trong những năm qua, NCT Thành phố luôn phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng” trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, luôn là tấm gương về đạo đức, lối sống, là vốn quý về bản lĩnh và kinh nghiệm. Luôn chú trọng và tích cực tham gia, đề xuất công tác xây dựng Đảng với trọng tâm là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với chỉ thị số 05 của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. NCT đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ các cấp, qua đó đã góp ý, đề xuất những nội dung thiết thực góp phần đảm bảo tính đúng đắn phù hợp, hiệu quả trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Hiện nay, toàn thành phố có 31.135 hội viên NCT, sinh hoạt tại 114 chi hội, trong đó hơn 70% hội viên NCT trực tiếp tham gia công tác xã hội, nhiều người được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư... Những người tham gia công tác xã hội là cán bộ hưu trí, từng trải qua các lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức sâu rộng nên thường xuyên đóng góp ý kiến tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Đặc biệt, trong các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, NCT đã thẳng thắn nêu những vấn đề tồn tại, bức xúc ở địa phương, phản ánh kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời tham mưu các giải pháp khắc phục khó khăn, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Các cấp Hội NCT Thành phố đã thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, ra sức thi đua lao động sản xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện tốt đề án xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng chung tay phát huy giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hiện nay có rất nhiều NCT tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học. Hội NCT các phường, xã đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền, tổ chức vận động hội viên thành lập các câu lạc bộ địa phương, thu hút đông đảo NCT tham gia, phổ biến là loại hình CLB TDTT như dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn…và loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ như: Quan họ, thơ văn…góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần cho NCT.
Tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng” trong cộng đồng dân cư. Thời gian tới, các cấp hội NCT thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò, vị trí NCT; tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và gia đình tạo điều kiện cho NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.
 
Thanh Tuyền
Đài Phát thanh TPBN
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả1576522