2019-11-15 14:43:03 Số lượt xem 745
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bắc Ninh thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và BHXH tỉnh Bắc Ninh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Nhiều giải pháp tích cực đang được gấp rút triển khai để hướng đến góp phần đưa Nghị quyết 28-NQ/TW vào cuộc sống.
ảnh minh họa 
Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong phát triển đối tượng tham gia và tuân thủ các quy định của pháp luật về BHXH.
Để phát triển tốt đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn thành phố theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, BHXH thành phố Bắc Ninh chủ động tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp.  Chủ động tham mưu với Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND-UBND thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban ngành của thành phố trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, đề xuất thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT để khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp.
Ngoài ra, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT thông qua việc ký hợp đồng đại lý, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Nhân viên Đại lý thu, nhằm phát triển nhanh mạng lưới Đại lý thu cả về số lượng và chất lượng, đáp yêu cầu khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ giao dịch điện tử, thống nhất việc quản lý đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH cá nhân, đơn giản hoá thủ tục tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, tổ chức khai thác thu chéo địa bàn các phường, xã trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện tối đa cho người dân đóng tiền tham gia thuận lợi và nhanh nhất.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ viên chức và  người lao động trong đơn vị, bố trí phân công cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường công tác, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ đối với tổ chức và cá nhân đến giao dịch công tác. Phối hợp với các cở quan, ban, ngành tham mưu cho Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục có tính lâu dài; phải kiên trì với nhiều hình thức khác nhau, đa dạng về nội dung, có những ví dụ minh họa thực tế để người dân đi từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều từ đó hiểu, tự giác tham gia. Để phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trong việc góp phần thay đổi, chuyển biến nhận thức của người dân theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, ngay từ đầu năm BHXH thành phố đã có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với nhiều nội dung quan trọng như duy trì, phát huy các lợi thế loại hình tuyên truyền đã được áp dụng thành công trong thực tiễn như: Đối thoại chính sách, hội nghị phổ biến, tập huấn chuyên đề, tuyên truyền chế độ chính sách trên hệ thống Đài phát thanh thành phố, Đài truyền thanh cơ sở tại các xã, phường, Đài truyền hình tỉnh, tuyên truyền trực quan….
Bảo hiểm xã hội thành phố cũng tăng cường tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông, tuyên truyền cho các Đại lý thu BHXH, BHYT, tuyên truyền viên và cộng tác viên tuyên truyền về BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp với các cở quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của thành phố Bắc Ninh thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền đã ký kết. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đài phát thanh thành phố tham mưu, đề xuất với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên tại cơ sở, các cơ quan về chủ trương, chính sách BHXH, BHYT mới, về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền đối với khối đơn vị, doanh nghiệp mới thành lập, đã hoạt động có đăng ký mã số thuế nhưng chưa đóng BHXH, BHYT hoặc đóng chưa đủ số lao động, đóng chưa đủ mức tiền lương, tiền công của người lao động được khai thác từ dữ liệu liên thông với cơ quan Thuế. Đồng thời, chủ động phối hợp cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông đăng tin, bài phản ánh về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT của thành phố Bắc Ninh.
Những giải pháp tích cực, hiệu quả trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn của BHXH thành phố Bắc Ninh sẽ góp phần đưa Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH vào cuộc sống./.
 
Hoàng Thị Minh Hoà
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố
 
 
                                              
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online30
Tất cả1576466