2019-10-25 14:32:49 Số lượt xem 1611
Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bắc Ninh đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho các đơn vị và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, BHXH thành phố tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC; Thực hiện công bố công khai TTHC theo đúng quy định của Ngành về thực hiện đơn giản hóa TTHC để bảo đảm người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về TTHC được kịp thời, thuận tiện hơn.
Tính đến 30/09/2019, BHXH thành phố quản lý thu tổng số 3.414 đơn vị, với 199.371 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó: tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 2.758 đơn vị với  63.261 người, (số người tham gia BHTN  59.614 người). So với cùng kỳ năm 2018 tăng  342 đơn vị, tăng  27.546 người; Giảm 38 đơn vị do giải thể, sáp nhập, chuyển địa bàn hoạt động và dừng hoạt động do sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Tổng só người giảm là 25.276 người.
Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong 9 tháng đầu năm 2019 đã đảm bảo trả kịp thời với tổng sô 40.833 hồ sơ, tăng 7.182 hồ sơ (tăng 21,3%) so với cùng kỳ năm 2018; Tại Trung tâm HCC thành phố đã nhận và giải quyết  6.249 hồ sơ, trong đó lĩnh vực chính sách BHYT là 4.351 hồ sơ, lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH là 1.898 hồ sơ;
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn, BHXH thành phố Bắc Ninh đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:
1. Tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin:
Trong những năm vừa qua, với số lượng đơn vị, số lao động có tốc độ tăng nhanh, khối lượng hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh rất nhiều, trong khi cán bộ thực thi nhiệm vụ chuyên môn không được tăng. Thực hiện chỉ đạo của Ngành trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. BHXH thành phố đã triển khai 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ BHXH qua mạng internet (sử dụng file điện tử và chữ ký số), tra cứu kết quả giải quyết các TTHC qua Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và Website BHXH tỉnh Bắc Ninh;
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người dân nhận được thông báo kêt quả giải quyết TTHC, từ tháng 7 năm 2018 đến nay BHXH thành phố đã và đang áp dụng dịch vụ Brandname - nhắn tin hệ thống cho người dân đến kỳ đóng tiền BHXH tự nguyện; người lao động có tiền truy lĩnh tiền BHXH một lần biết đến nhận tiền kịp thời và đóng tiền BHXH tự nguyện đúng kỳ hạn.
Việc ứng dụng CNTT vào giải quyết TTHC đã tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác giải quyết các hồ sơ về BHXH, BHYT, giảm thiểu được tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, muộn, không còn tình trạng thất lạc hồ sơ; quy rõ trách nhiệm giải quyết của từng cán bộ trong từng quy trình nghiệp vụ.
2 Thực hiện công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tiết kiệm được chi phí hành chính, thời gian cho các đơn vị sử dụng lao động. BHXH thành phố đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (hồ sơ giấy) đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp…. được thực hiện qua dịch vụ Bưu chính.
3. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, BHXH thành phố tăng cường thực hiện Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu ngành BHXH để tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung trong toàn hệ thống; hoàn thiện và nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin để tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua giao dịch điện tử; Thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu, hậu kiểm hồ sơ kê khai điện tử, nắm bắt tình hình tham gia BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp để phát hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc của các doanh nghiệp và người lao động phản ánh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4. Tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, UBND xã, phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người lao động và người dân trên địa bàn để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho người dân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Như vậy, cũng giảm thiểu tối đa số hồ sơ phát sinh cũng như không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
5. Thường xuyên rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn của Ngành; các thủ tục hành chính phải được thực hiện thống nhất chung theo quy định và được niêm yết, công khai minh bạch, rõ ràng và chính xác. Đối với hồ sơ của cá nhân người lao động và người dân được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố.  
6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ khi giao tiếp với tập thể và cán nhân đến giao dịch  công tác. CBVC, NLĐ BHXH thành phố khắc phục khó khăn, phải làm đêm, thêm giờ để giải quyết kịp thời hồ sơ để trả kết quả đúng hạn.
Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh cải cách TTHC vào giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực BHXH, BHYT của BHXH thành phố trong thời gian qua đã góp phần giảm phiền hà, giảm chi phí và thời gian đi lại cho doanh nghiệp,  người dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện Chính phủ điện tử mà mục tiêu các Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra./.
                                               
                                               Hoàng Thị Minh Hòa
                                                   Giám đốc BHXH TPBN
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online29
Tất cả1576509