2023-10-07 10:32:26 Số lượt xem 466
Thời gian qua, thành phố Bắc Ninh đã đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm thiểu phiền hà, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố Bắc Ninh hướng dẫn công dân thực hiện giải quyết TTHC.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách TTHC, hàng năm, UBND thành phố Bắc Ninh đều ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức để bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác kiểm soát TTHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, các cán bộ, công chức.
Thành phố đã tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm hành chính công thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường. Giao các cơ quan chuyên môn, UBND các phường tiến hành rà soát, đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hóa 100% các TTHC như: cắt giảm thời gian, quy trình thực hiện, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, xây dựng liên thông dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và “5 tại chỗ”… đồng thời phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được đẩy mạnh, giúp giải quyết nhanh hơn, đơn giản hơn các công việc của người dân, doanh nghiệp. Để tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính, Uỷ ban nhân dân thành phố đã đặt hòm thư góp ý tại Trung tâm hành chính công thành phố và công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính.
Đến nay, 238 TTHC (đạt tỷ lệ 100% số TTHC) đang được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công thành phố; 19/19 phường đã niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với 180 thủ tục hành chính. Từ ngày 01/7/2020 - 30/6/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 154.227 hồ sơ; trong đó tổng số hồ sơ đủ điều kiện giải quyết là 152.805 hồ sơ. Kết quả, 99,6% hồ sơ được giải quyết đúng và sớm hạn. Các hồ sơ quá hạn, các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã thông báo và có thư xin lỗi công dân.
Trong 3 năm, Trung tâm Hành chính công thành phố đã ghi nhận 210 phiếu đánh giá của công dân về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công tại Trung tâm. Qua tổng hợp, 210/210 (100%) phiếu ghi nhận mức độ hài lòng và rất hài lòng.
Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ, UBND thành phố giao Công an thành phố triển khai nhiều giải pháp để huy động các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Công an thành phố Bắc Ninh đã tập trung lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đề án; thường xuyên chỉ đạo Công an các phường thực hiện làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm thông tin của công dân trên hệ thống “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, cập nhật các thông tin khác phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư như cập nhật thông tin Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh... Kết quả từ ngày 01/7/2020 đến 30/6/2023 công an thành phố đã cấp được 81.940 mã định danh điện tử cho công dân giúp công dân có thể thực hiện giao dịch hành chính an toàn ở mọi lúc mọi nơi, an tâm về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu; tiết được thời gian, chi phí khi thực hiện các giao dịch hành chính.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục rà soát để giảm bớt, bãi bỏ hoặc kiến nghị giảm bớt, bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp với điều kiện thực tế, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách TTHC. Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
 
Nguồn: bacninh.gov.vn
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online27
Tất cả2684819