2017-04-11 22:06:42 Số lượt xem 1411
 
1. Thường trực Thành ủy
2. Ban Thường vụ Thành ủy
 
T
Họ tên
Chức vụ
1
 Vương Quốc Tuấn
 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
2
 Vũ Chí Kiên
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
3
 Trần Đức Điện
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
4
 Nguyễn Song Hà
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
5
 Nguyễn Mạnh Hiếu 
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
6
 Nguyễn Hoàng Long
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
7
 Nguyễn Đức Hiện
  Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố
8
 Đỗ Chu Hưng 
Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy
9
 Nguyễn Hồng Vỵ
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố
10
 Nguyễn Trọng Liên 
 Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 
 
3. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)
T
Họ tên
Chức vụ
1
 Vương Quốc Tuấn
 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
2
 Vũ Chí Kiên
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
3
 Trần Đức Điện
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
4
 Nguyễn Song Hà
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
5
 Nguyễn Mạnh Hiếu 
 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
6
 Nguyễn Hoàng Long
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
7
 Nguyễn Đức Hiện
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố 
8
  Đỗ Chu Hưng 
  Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy
9
  Nguyễn Hồng Vỵ 
 Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố 
10
Nguyễn Trọng Liên 
 Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 
11
 Nguyễn Thanh Mai
 TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
12
Nguyễn Văn Hiếu
 TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố
13
Trương Ngọc Trang 
 TUV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
14
 Nguyễn Trung Dũng
 TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy
15
 Nguyễn Thế Dương
 TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
16
 Trần Tuấn Anh
 TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố
17
Trần Thu Hà
 TUV, Bí thư Thành Đoàn
18
 Nguyễn Văn Hưng
 TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy
19
 Nguyễn Thị Hiền 
 TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy 
20
Nguyễn Thị Hương Giang
 TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy
21
 Ngô Minh Châu
 TUV, Chủ tịch Công ty Cổ phần Môi trường & CTĐT Bắc Ninh
22
 Nguyễn Công Vạn
 TUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
23
 Chu Thanh Hải
 TUV, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thành phố
24
 Nguyễn Thị Phúc
 TUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố
25
 Lại Thị Nguyệt
 TUV, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố
26
 Trần Quang Lộc
 TUV, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
27
Nguyễn Văn Hùng
 TUV, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
28
 Nguyễn Cương Nghị 
 TUV, Trưởng Phòng Giáo dục, Đào tạo thành phố
29
 Nguyễn Quốc Tuấn
 TUV, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
30
 Nguyễn Thị Hải
 TUV, Trưởng phòng Văn hóa thành phố
31
  Nguyễn Thị Khuy 
 TUV, Chánh Thanh tra thành phố
32
Nguyễn Ngọc Hiếu
TUV, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố
33
Nguyễn Trung Thành
TUV, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phố
34
 Đỗ Văn Đại 
 TUV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố
35
 Ngô Minh Hiệu 
 TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố
36
 Vũ Xuân Hùng
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Thị Cầu
37
 Nguyễn Tiến Lợi
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Khắc Niệm
38
 Nguyễn Quốc Chung
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Xá
39
 Nguyễn Thúy Tình
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc
40
Diêm Quốc Dũng
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường
41
Nguyễn Hà
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê
42
Nguyễn Hồng Quang
 TUV, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Ninh
 
 

 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online19
Tất cả635947