2024-03-25 15:59:21 Số lượt xem 91
Chiều 22/3, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị vào dự thảo Đề án: “Tăng cường đầu tư, quản lý, khai thác giá trị du lịch, văn hoá - lịch sử quần thể di tích khu Viêm Xá (Thuỷ tổ Quan họ), phường Hoà Long và Đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh đến năm 2026, định hướng đến năm 2030. 
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị thành phố và 02 phường Vũ Ninh, Hoà Long. 
Khu Thủy tổ Quan họ và Đền Bà Chúa Kho là nơi có hệ thống di tích văn hóa giá trị, cùng với di sản văn hóa Dân ca Quan họ đặc sắc được lưu giữ và bảo tồn. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch, đặc biệt loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Bắc Ninh nói chung và phường Hòa long, Vũ Ninh nói riêng.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Đề án liên quan đến các quy hoạch phân khu; nguồn nhân lực đảm bảo quản lý, vận hành; kinh phí thực hiện nội dung trong Đề án…
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu phát biểu kết luận hội nghị 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát lại các nội dung trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Giao Phòng Văn hóa thông tin thành phố chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ về công tác chuyên môn trong quá trình triển khai, tổ chức các nội dung liên quan đến việc đầu tư, quản lý, khai thác các giá trị văn hóa, phát triển du lịch trên địa bàn. Giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Hòa Long, Vũ Ninh nghiên cứu, rà soát các quy hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông đến các điểm di tích, đường giao thông nối giữa khu Thủy tổ Quan họ và Đền Bà Chúa Kho; đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc cổ, các công trình tín ngưỡng, tôn giáo gắn với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn. Riêng đối với phường Hòa Long, từ nay đến 30/3/2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị phường làm đơn gửi UBND đề nghị xếp hạng di tích Đền Cùng - Giếng Ngọc. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các công ty du lịch, lữ hành khai thác các tour văn hóa tâm linh đến Thủy tổ Quan họ và Đền Bà Chúa Kho, đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, kỹ thuật; đồng thời quan tâm thúc đẩy sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, các sản vật của địa phương để phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của du khách… Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết về các giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh của các di tích cho đội ngũ thuyết minh viên, cộng tác viên để truyền tải những giá trị của các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh đến với du khách. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng hình ảnh của con người Bắc Ninh - Kinh Bắc; chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu các di tích lịch sử, lễ hội, di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. 
Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị vào Đề án: “Tăng cường đầu tư, quản lý, khai thác giá trị du lịch, văn hoá - lịch sử quần thể di tích khu Viêm Xá (Thuỷ tổ Quan họ), phường Hoà Long và Đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 là một bước quan trọng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần phát huy giá trị du lịch, văn hoá - lịch sử, xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm cấp vùng về thương mại, du lịch văn hóa - lịch sử của Vùng Thủ đô./.
 
Hương Linh - Quang Nghiệp
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông TPBN
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2572603