2023-12-01 11:01:27 Số lượt xem 1008
1. Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12/2023, Quyết định 11/2023/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực. Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quy định hiện hành, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 300 triệu đồng.
Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
2. Bổ sung thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí
Nghị định 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).
Theo đó, Nghị định 75 bổ sung thêm đối tượng được ngân sách nhà nước cấp BHYT miễn phí là người dân tại các xã an toàn khu; vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hiện đang thường trú tại đây đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú.
Đồng thời, theo khoản 5, Điều 1 Nghị định 75 sẽ có thêm 2 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh gồm: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.
 Nghị định 75/2023/NĐ-CP Kể từ ngày 3/12/2023,
 3. Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ tiền từ ngày 25/12/2023
 Nghị định 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
Điều 38, Nghị định 76 quy định mức chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình gồm các khoản:
Tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc: Mức chi như đối tượng bảo trợ xã hội.
 Thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
4. Yêu cầu mới về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình
Thông tư 09/2023 của Bộ Xây dựng quy định Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình sẽ có hiệu lực từ 1/12/2023.
Theo đó, một số quy định mới liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại Quy chuẩn này cần lưu ý gồm:
Tại mỗi tầng phải bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó nếu không thể bảo đảm yêu cầu về chiều rộng khe hở giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang.
Nhà và công trình không cần phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà nếu thuộc phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác…
 
 
Ban biên tập
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online57
Tất cả2763724