2018-10-05 08:35:05 Số lượt xem 2113
Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm
 Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948-16/10/2018)
 
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát động phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức trong Ngành kiểm tra Đảng ở Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018). Ủy ban kiểm tra Thành ủy phát động phong trào thi đua với nội dung cụ thể như sau:
1. Chủ đề phong trào thi đua:
Phát huy truyền thống Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, toàn Ngành kiểm tra Đảng ở Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh ra sức thi đua lập công dâng Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”.
2. Nội dung thi đua.
2.1. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao, cụ thể:
- Chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc Tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, nhất là “giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và Tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc giữ gìn đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.
- Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định của Đảng.
- Thường xuyên sâu sát cơ sở kịp thời phát hiện, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm minh các vi phạm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
- Chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp và quy định của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát…
2.2. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiêu biểu xuất sắc.
Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đạo đức, phẩm chất trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiêu biểu xuất sắc; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong đó có từ 15% trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” các cấp; 100% tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong đó có ít nhất 50% tập thể đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc” và không có tập thể yếu kém, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.
3. Tổ chức thực hiện.
- Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tích cực tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX ngày 07/12/2015.
- Tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; biểu dương, tôn vinh, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Ủy ban kiểm tra Thành ủy yêu cầu các tập thể và cá nhân trong toàn Ngành kiểm tra ở Đảng bộ thành phố phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018).
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online44
Tất cả2741198