2019-11-19 15:15:45 Số lượt xem 3413
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc lịch sử có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn mà Người bắt đầu viết ngày 10/5/1965, khi còn rất minh mẫn. Vào dịp sinh nhật các năm 1966, 1967, 1968 và 1969, Người đều dành thời gian để xem lại, sửa chữa, bổ sung vào bản Di Chúc. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy ngắn gọn, chỉ trên 1.000 từ nhưng chứa đựng biết bao tư tưởng, tình cảm, hoài bão và khí phách. Là kim chỉ nam dẫn đường cho dân tộc ta phấn đấu đi đến mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Những lời căn dặn của Người đối với Đảng và nhân dân ta, đặc biệt đối với những người sẽ kế tục sự nghiệp của mình với những nội dung quan trọng như: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, xây dựng đất nước ta sau chiến tranh đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, vấn đề đoàn kết quốc tế…
         
Mở đầu bản Di chúc Bác nhắc nhở chúng ta về cuộc kháng chiến: “Cuộc chống Mỹ của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn.
         
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao một điều mà suốt đời Bác quan tâm “Trước hết nói về Đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”. Vì Đảng là nhân tố cực kỳ quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, Bác căn dặn phải chú ý giữ gìn sự đoàn kết, thực hiện dân chủ, phê bình và tự phê bình, nêu cao đạo đức cách mạng. Bác nhấn mạnh “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng; Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng…phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
         
Thực hiện lời căn dặn của Bác, trong suốt 50 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm hết sức mình để xứng đáng với Di chúc của Người để lại. Có thể nói xuyên suốt từ Cương lĩnh năm 1991 đến Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng của Người, nhờ đó Đảng ta đã có những bước trưởng thành, giữ vững vai trò của một Đảng cầm quyền.
         
Để kế tục sự nghiệp của Đảng, Bác nói ngay đến đoàn viên, thanh niên: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong… Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thế hệ thanh niên – một lực lượng lớn, là cánh tay đắc lực của Đảng. Theo Bác, Đảng phải hiểu rõ về đoàn viên, thanh niên: “Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa ”hồng”, vừa “chuyên”.
 
Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2019 thành phố Bắc Ninh
 
 Thực hiện lời căn dặn của Bác, thành phố Bắc Ninh đã, đang và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, biến mong ước của Bác thành hiện thực. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho thành phố Bắc Ninh tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Dù bận trăm công nghìn việc, Bác đã nhiều lần về thăm thành phố, Bác quan tâm chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
 
 
Với tình cảm kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Bắc Ninh đã tập trung mọi nỗ lực để biến những điều mong ước của Người thành hiện thực, thực hiện thật tốt những điều căn dặn của Người khi về thăm thành phố Bắc Ninh. Cùng kề vai, sát cánh với nhân dân cả nước, thành phố Bắc Ninh có nhiều đóng góp sức người sức của, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, thành phố Bắc Ninh trở lại vị thế đô thị trung tâm, thành phố đã có nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện chủ trương của Đảng. Năm 2018, kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng 13.1%, cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tỷ trọng thương mại -dịch vụ -công nghiệp - xây dựng chiếm 98.84%; nông – lâm nghiệp – thủy sản còn 1.16%. Nhờ đó, hằng năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động. Thu ngân sách thành phố năm 2018 đạt trên 2.680 tỷ đồng, tăng 2.18 lần so với năm 2015; tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người trong giai đoạn 2016-2018 đạt trên 6.721 USD/ năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 156.4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1.2%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.
         
Thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “xây dựng đất nước hơn mười ngày nay” và “Kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh”; thành phố Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả trong cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị, đầu tư xây dựng nhiều công trình mới: 27 dự án tòa nhà hỗn hợp cao tầng, nhà ở xã hội, chung cư, hệ thống ngân hàng…làm cho diện mạo và chất lượng đô thị của thành phố ngày càng khang trang hiện đại. Từ năm 2007, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh mở rộng địa giới thành phố Bắc Ninh; 7 năm sau được công nhận là đô thị loại II và sau hơn 3 năm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2017, và chỉ sau hơn 3 năm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh (năm 2017), với tỷ lệ đô thị hóa trên 86%; điều đó càng khẳng định vị thế của thành phố là đô thị trung tâm, mang vai trò động lực phát triển của tỉnh trong những năm qua...
         
Thực hiện Di chúc của Bác, lại thêm một dịp để mỗi người chúng ta báo cáo với Bác những công việc mà mình đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện theo những lời dặn dò, nhắn nhủ và mong đợi của Bác và cũng là cơ hội tốt để mỗi người chúng ta thật thà, tự phê bình và phê bình, xem xét lại mình một cách nghiêm túc, thấy rõ những sai lầm để sửa chữa, thấy rõ những ưu điểm để phát huy và nhân lên những người tốt, việc tốt. Chúng ta nguyện mãi mãi làm theo Di chúc của Bác và lời hứa với Bác kính yêu./.
 
Nguyễn Sướng
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online33
Tất cả2704058