2024-07-10 16:08:44 Số lượt xem 39
Sáng 9/7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 15.644 điểm cầu, với gần 1,3 triệu đại biểu tham dự.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh
Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên BTV Thành ủy nghỉ hưu từ các cơ quan của thành phố; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng gần 300 cán bộ, đảng viên trên địa bàn.
Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã quán triệt Quy định số 144 gồm 6 điều, 19 nội dung cần thực hiện. Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã phân tích, nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và những chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới; vì sao cần có những quy định mới, chuẩn mực đạo đức mới trong giai đoạn hiện nay và hướng dẫn việc thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới...
Quán triệt Chỉ thị số 35, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trình bày một số nội dung chính như: Yêu cầu, nội dung (nội dung đại hội; chuẩn bị văn kiện; công tác nhân sự và bầu cử; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc phân công, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội) và tổ chức triển khai thực hiện.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh
Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoàng Long đề nghị các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 144, Chỉ thị số 35; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Đối với Quy định 144: Tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đồng chí Thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cần đề cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu thực hiện trước để cán bộ, đảng viên làm theo. Lấy chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Quy định này làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đối với Chỉ thị số 35: Trước mắt thực hiện phổ biến, quán triệt trong cấp ủy, trong sinh hoạt chi bộ để nắm 7 yêu cầu, 6 nội dung theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; các cấp ủy định hình các công việc chính cần thực hiện trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội của cấp mình để chủ động triển khai ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch chỉ đạo Đại hội của Tỉnh ủy và Thành ủy.
Đồng thời tập trung cao hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội cấp mình đã đề ra; triển khai ngay công tác thống kê, thu thập tài liệu, số liệu làm cơ sở biên tập văn kiện Đại hội; rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, bổ sung quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở; tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ chuẩn bị cho nhân sự cấp ủy khóa mới theo quy định.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu hướng dẫn thực hiện Quy định số 144 ở Đảng bộ thành phố. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 23 và Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thành ủy viên tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144 và Chỉ thị 35 ở các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Long mong muốn các đồng chí nguyên Thường trực, nguyên Uỷ viên BTV Thành ủy tiếp tục quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm và đồng hành cùng Thành ủy và cấp ủy cơ sở nơi cư trú để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy định số 144 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp thành phố nhiệm kỳ 2025-2030./.
 
Minh Khang - Trần Doanh
Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online48
Tất cả2741270