2024-07-09 14:30:22 Số lượt xem 64
Sáng 08/7, Tiểu ban tuyên truyền phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2024) tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ công tác tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Phó Tiểu ban thường trực và các thành viên Tiểu ban tuyên truyền.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long phát biểu chỉ đạo hội nghị 
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh qua các thời kỳ kháng chiến của dân tộc... Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng Hướng dẫn số 83 ngày 09/5/2024 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố; đồng thời ban hành Đề cương tuyên truyền, phát hành tới các ban, ngành, đoàn thể và các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung về những chiến công của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố trong kháng chiến chống thực dân Pháp; trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong công cuộc đổi mới đất nước. Bên cạnh đó, nêu bật những thành tựu của thành phố Bắc Ninh đạt được sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là kết quả trong thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế. Nêu gương người tốt, việc tốt, những dấu ấn tốt để các tầng lớp nhân dân thêm tự hào, tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thành phố, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại hội nghị 
Đồng thời, tuyên truyền về những kết quả bước đầu của Đảng bộ thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả việc triển khai nhiệm vụ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng đến nay.
Thông qua các hoạt động tuyên tuyền nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nêu cao lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng; tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị của thành phố trong năm 2024.
Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban tuyên truyền đã thảo luận, đóng góp ý kiến để công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố Bắc Ninh đạt hiểu quả cao.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao sự vào cuộc của các ban, ngàng, cơ quan, đơn vị và các thành viên Tiểu ban trong việc thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố. Để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao: Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và thời gian cụ thể tới từng ngành, đơn vị. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, xây dựng các cụm panô, áp phích, băng zôn, cờ, khẩu hiệu, bảng điện tử trên các tuyến đường và một số điểm nút giao thông chính, khu trung tâm các phường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thành phố. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển của thành phố, đặc biệt là kết quả đạt được từ sau khi tái lập tỉnh Bắc Ninh đến nay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát động các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch thực hiện và cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đợt kỷ niệm tại địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, công tác tuyên truyền kỷ niệm được tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính giáo dục sâu sắc; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, phù hợp với tình hình thực tế./.
 
Doanh Nhân
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2741443