2021-09-29 16:36:10 Số lượt xem 1038
Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2021 với quyết tâm “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn với các hình thức sách tạo, đổi mới cách thức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Chiến dịch trên fanpage, Zalo của Hội đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của BTV Thành ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022, cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”.
Các cơ sở Hội tiếp tục duy trì hoạt động 114 tuyến đường phụ nữ tự quản, 23 khu phố 3 sạch, 02 chi hội 5 không 3 sạch, 01 khu phố kiểu mẫu và 01 khu dân cư không rác thải, thực hiện phân loại chất thải tại hộ gia đình, giảm thiểu phát sinh chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi nilon khó khăn hủy, mô hình “Biến rác thải thành tiền” gây quỹ hoạt động, nhân rộng mô hình đường hoa phụ nữ. Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, Hội LHPN các phường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm sạch ruộng đồng, trồng 450m đường hoa phụ nữ. Điển hình là Hội LHPN phường Vân Dương, Kinh Bắc, Đại Phúc, Ninh Xá, …
Một số hình ảnh hoạt động của các cơ sở Hội
 Hội LHPN phường Kinh Bắc ra quân làm sạch ruộng đồng
 
Hội LHPN phường Đại Phúc ra quân vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh
Hội LHPN phường Đại Phúc duy trì hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ tặng thẻ BHYT
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online35
Tất cả2684855