2021-09-16 16:12:21 Số lượt xem 1666
Sáng 16/9, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2021 cho 120 học viên là công chức phường, cán bộ, giáo viên các đơn vị trường học thuộc phòng GD&ĐT thành phố quản lý. 
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố nhấn mạnh mục đích, tầm quan trọng của việc bồi dường kiến thức quốc phòng, an ninh cho các bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhấn mạnh thời gian học tập ngắn, khối lượng kiến thức nhiều, song song với đó các học viên cũng phải tập trung giải quyết các công việc chuyên môn ở địa phương, đơn vị. Vì vậy, để hoàn thành tốt nội dung, chương trình khóa học, đồng chí yêu cầu: Các học viên khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị và gia đình, tham gia học tập đúng, đủ thời gian; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh để vận dụng sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Ban tổ chức lớp học duy trì quản lý quân số, tổ chức bồi dưỡng đúng, đủ nội dung chương trình và thời gian quy định, bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ sở vật chất cho giáo viên, cán bộ tham gia giảng dạy, học tập. Các đồng chí giáo viên được phân công giảng dạy chuẩn bị kỹ nội dung giáo án, tài liệu, phương pháp truyền đạt ngắn gọn, khoa học, dễ hiểu, chú trọng tập trung vào những vấn đề trọng điểm và liên hệ, vận dụng sát thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Trong thời gian 4 ngày, các học viên được quán triệt, nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: Quốc phòng, an ninh; phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Dân dộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Một số nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Dự bị động viên...
Lớp học kết thúc vào ngày 19/9/2021, các học viên viết bài thu hoạch và đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh.
 
Phúc Hưng
Đài phát thanh TP Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online49
Tất cả1293545