Những điểm mới trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH TW quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Ngày 26-7-2016, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 30-QĐ/TW về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
1234
Video
Thống kê truy cập
Đang online18
Tất cả924225