2024-06-04 14:12:11 Số lượt xem 173
Sáng 4/6, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXII tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng
tân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu
Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy và các ông, bà đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXII.
Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục theo luật định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khoá XXII đối với ông Nguyễn Song Hà, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố (do chuyển công tác); ông Nguyễn Trọng Liên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố (do chuyển công tác).
Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Với 31/31 phiếu tán thành (100% đại biểu có mặt), ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa ông Nguyễn Song Hà nhận nhiệm vụ mới
Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố về: Báo cáo nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2024; Tờ trình về việc thu hồi, phân bổ, bổ sung ngân sách đợt 1 năm 2024; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 6); Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (lần 1); Tờ trình đề nghị thông qua dự thảo Quyết định phân cấp quản lý và đầu tư một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; Báo cáo điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2022; Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Bắc Ninh; Tờ trình bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Bắc Ninh.
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu
Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung và biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết trình tại kỳ họp. Đây là những nội dung quan trọng, giúp UBND thành phố thực hiện tốt chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục bảo đảm quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai, đầu tư công, điều hành ngân sách, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hiếu
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Hoàng Long đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố. Trong đó, chú trọng công tác quản lý, sử dụng, phân bổ kịp thời nguồn thu, tiết kiệm chi chuyển nguồn sang năm 2024 để sử dụng theo Nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2024; chỉ đạo tổ chức quán triệt, hướng dẫn các địa phương triển khai tốt việc phân cấp quản lý và đầu tư một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, bảo đảm thống nhất, đúng quy định về phân cấp./.
 
 
Tuấn Minh - Trần Doanh
Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online50
Tất cả2741326