2022-05-20 14:21:44 Số lượt xem 91
Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.
Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 11 điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.
Đồng chí Tạ Đăng Đoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh
Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và các phòng ban chuyên môn.
Đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, kết quả sau 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW bước đầu góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới. Cụ thể, kết quả thực hiện cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01-KL/TW trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.
Kết luận số 01-KL/TW được triển khai thực hiện rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Các kế hoạch, chương trình hành động được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội...
Đại biểu tại các điểm cầu thảo luận chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới.
 
Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong cả nước tiếp tục tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ; triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.
Tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; rà soát, bổ sung, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của tỉnh, của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung Bộ sách “Vang vọng lời non nước”, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề còn bức xúc, nổi cộm, xác định đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu, nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025... Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Hội nghị tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời thề nước non” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản./.
 
                                                Nga, Tùng
Trung tâm VHTT và Truyền thông.
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online46
Tất cả1606815