Ung dung tự tại - Phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ung dung tự tại, chủ động, tự tin, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không xa rời mục tiêu, lý tưởng lớn là đặc điểm phong cách nổi bật của Hồ Chí Minh.

Làm giàu từ đồng đất quê hương

Cùng với những đổi thay của đất nước, nông nghiệp - nông thôn Thành phố Bắc Ninh cũng đang từng ngày đổi mới. Nông dân trên địa bàn Thành phố luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất tạo ra những nông sản hàng hoá có giá trị,làm giàu cho gia đình và quê hương. Đó là những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi- Họ chính là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, công cuộc xoá đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, cùng chung tay xây đắp một cuộc sống ấm no hạnh.

Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Là một trong những điển hình tiêu biểu thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đang phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 để triển khai đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào cuộc sống. Coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Hồ Chí Minh – cuộc đời và sự nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác. Người sinh ngày 19/5/1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả1576524