2017-02-21 08:42:37 Số lượt xem 1812
Là một trong những điển hình tiêu biểu thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đang phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 để triển khai đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào cuộc sống. Coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng và toàn xã hội.
 
Để nội dung Chỉ thị thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đồng bộ, thiết thực và cụ thể hóa vào các chương trình hành động, kế hoạch theo từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng năm. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ở tất cả các chi, Đảng bộ cơ sở.
Theo đó, từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, xây dựng mang tính chiến đấu cao. Thành ủy gắn kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, góp phần tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, không chỉ khắc phục được tình trạng nói nhiều, làm ít; nói không đi đôi với làm và tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà còn giải quyết dứt điểm những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn xử lý.
Kết quả nổi bật trong 5 năm qua là Thành ủy, UBND thành phố tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ gắn với phục vụ sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp, thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị. Lĩnh vực văn hóa xã hội được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa và chuẩn hóa, chất lượng giáo dục toàn diện ở mức cao, giữ vững là đơn vị trong tốp đầu của tỉnh; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM đạt trên 85%, 5 năm liền Đảng bộ thành phố đạt TSVM tiêu biểu. Thành phố có 14 tập thể, 7 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; tặng 14 Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 12 đơn vị, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 83 tập thể, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 9 cá nhân... Năm 2014, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh.
Cùng với các Đảng bộ trong tỉnh, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã và đang quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với mục đích làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 26 ngày 23-9-2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW;  Ban Tuyên giáo Thành ủy có Hướng dẫn số 14  về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Với chức năng là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo đã đánh giá, phân tích sâu sắc những kết quả, hạn chế của quá trình thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy đề ra những cách làm mới, sáng tạo, năng động, hiệu quả để Chỉ thị 05/CT-TW sớm đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Giải pháp được Đảng bộ thành phố chú trọng là quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; xác định đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí và thực hiện tốt phương châm học đi đôi với làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện”.
Với tinh thần đó, tin rằng việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở thành phố Bắc Ninh sẽ đạt được kết quả cao.
 
Nguồn: Báo Bắc Ninh
Video
Thống kê truy cập
Đang online18
Tất cả2738518