2022-09-06 10:16:45 Số lượt xem 731

THÀNH UỶ BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 272-CV/BTG
V/v tăng cường tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
TP. Bắc Ninh,  ngày  05 tháng 9 năm 2022
   
                                     Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể
   chính trị - xã hội thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ.
 
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại ở một số quốc gia trên thế giới. Trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, thời gian qua dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên trước sự xuất hiện của những biến chủng mới như BA.4, BA.5 của Omicron và hiệu quả, khả năng bảo vệ của vắcxin giảm dần theo thời gian, số ca mắc trong cộng đồng hiện đang có xu hướng tăng lên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Cùng thời điểm này, một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, cúm, tay chân miệng, bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới và trong nước ta đang có diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, việc tiêm vắcxin Covid-19 chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
Trước tình hình đó, căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắcxin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 769-CV/BTGTU ngày 30/8/2022 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; Kết luận của Ban Chỉ đạo thành phố Bắc Ninh về phòng chống dịch Covid-19; để tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19, bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch thời gian qua, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ định hướng việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 như sau:
1. Các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vắcxin phòng Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử, mạng xã hội (Zalo, Facebook, YouTube…), email công vụ, tin nhắn SMS; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt, qua sinh hoạt của chi bộ và của các tổ chức chính trị - xã hội…; tăng cường tuyên truyền tại những nơi tập trung đông người như khu công nghiệp, bệnh viện, chợ, siêu thị, trường học,…
2. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:
- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các văn bản mới ban hành như Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo Kết luận số 03/TB-BCĐ ngày 19/8/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch Covid-19,…trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc tuyên truyền triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19, không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng tỷ lệ bao phủ vắcxin, với mục tiêu hoàn thành việc tiêm vắcxin mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi.
- Tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; đánh giá, phân tích tình hình và chủ động xây dựng các kịch bản tuyên truyền đáp ứng với một số tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.
3. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch trong bối cảnh mới. Trong đó, cần chú trọng vào một số nội dung trọng tâm sau:
- Tuyên truyền, khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch về khẩu trang, khử khuẩn + vắcxin + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron và các biến thể khác. Tự giác, tích cực tham gia tiêm vắcxin phòng Covid-19 kịp thời, đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Đồng thời, tự thực hiện rà soát thông tin tiêm chủng vắcxin Covid-19 của cá nhân (trên ứng dụng PC-Covid, Hồ sơ sức khỏe điện tử, VNEID) và sử dụng chức năng “Phản ánh thông tin tiêm chủng” trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/  nếu thông tin thiếu hoặc sai lệch.
- Tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắcxin trong phòng dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắcxin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; nhất là các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền, những người muốn lựa chọn vắcxin, tuyên truyền, giải thích theo phương châm “Tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 là nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm của người dân”; khẳng định “Tiêm vắcxin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh”; cần tiêm đầy đủ và đúng hạn các loại vắcxin được khuyến nghị; cảnh báo về các biến chủng mới của dịch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm Covid-19.
- Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “Kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm soát dịch Covid-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững”; “Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết để hành động”; “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắcxin cũng như phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác”.
- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch; làm rõ, nêu bật những kết quả đã đạt được; biểu dương tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy cơ thành thời cơ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân; tuyên truyền phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai tiêm vắcxin phòng Covid-19.
- Tuyên truyền, vận động tiêm vắcxin đến từng địa bàn dân cư; công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ), thông tin rộng rãi để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.
Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c),
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng BTG.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
 
(Đã ký)
 
                      
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online24
Tất cả2738695