2023-12-08 16:50:56 Số lượt xem 122
Sáng 07/12, Trung tâm Chính trị Thành phố Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá IV năm 2023 cho 34 đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại 14 chi, đảng bộ cơ sở. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới. Đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sớm trở thành đảng viên chính thức. Phấn đấu kết thúc khóa học, 100% học viên đạt khá, giỏi và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Nguyễn Đức Hiện phát biểu khai giảng
Trong thời gian 07 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Phấn đấu xứng đáng với danh hiệu người đảng viên…Cùng với một số chuyên đề bổ trợ như: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…
Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các đồng chí đảng viên dự bị củng cố niềm tin vào Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Từ đó không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam; cống hiến công sức của mình góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa./.
 
Nhật Minh
Website Thành uỷ
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2501920