2024-03-20 11:27:59 Số lượt xem 115
Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 12/3/2024 về tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố (08/8/1954 - 08/8/2024), mục đích nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh; về truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng của thành phố Bắc Ninh anh hùng.
 
Theo đó, việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh sẽ tập trung vào một số nội dung chính như:
- Tuyên truyền về ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh, về những chiến công của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố trong kháng chiến chống thực dân Pháp; kháng chiến chống đế quốc Mỹ; trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
-  Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố và cơ sở; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.
- Động viên, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024, tạo tiền đề vững chắc để bước vào năm 2025, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn, thành phố và các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; các chương trình giao lưu, tọa đàm; các hội thi, cuộc thi … kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố, hướng tới kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024). Chú trọng việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Để thực hiện Kế hoạch, Ban Thường vụ Thành uỷ giao:
- UBND thành phố chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố với những nội dung: Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố; phát động đợt thi đua cao điểm trong cán bộ và nhân dân thành phố chào mừng kỷ niệm; triển khai các hoạt động tuyên truyền: các chương trình, cuộc thi văn hoá, văn nghệ; các giải thi đấu thể dục thể thao; hoạt động trang trí panô, áp phích, băng, cờ, khẩu hiệu; hoạt động trưng bày, triển lãm về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tái bản Sổ tay du lịch “Thành phố Bắc Ninh - miền Quan họ”; xây dựng phim tài liệu “thành phố Bắc Ninh 70 năm xây dựng và phát triển”; phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và của tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài trên hệ thống truyền thông về thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển thành phố; tổ chức các hoạt động đường phố (kinh tế đêm, tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ); các hoạt động giao lưu thương mại; các chương trình giao lưu văn hóa di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh; triển khai hoạt động quảng bá tuyên truyền về thành phố Bắc Ninh trước, trong và sau dịp kỷ niệm; tổ chức khởi công và hoàn thành các công trình trọng điểm, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố; công tác đền ơn đáp nghĩa…
- Ban Tuyên giáo Thành uỷ triển khai đề cương tuyên truyền phản ánh những thành tựu đạt được của thành phố sau 7 thập kỷ, đặc biệt là những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới; chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 7 và tháng 8 năm 2024 về 70 năm ngày giải phóng thành phố.
- Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai kế hoạch phát triển đảng viên mới “Lớp đảng viên chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh”.
- Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp mở Lớp sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
- Ban Thường vụ Thành đoàn chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục & đào tạo thành phố tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử thành phố Bắc Ninh” trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm.
 
Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh trong năm 2024.
 
 
Ban biên tập
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online33
Tất cả2572683