2017-01-19 14:15:01 Số lượt xem 3261
 
1. Thông tin chung:
          Địa chỉ: Số 10, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
          Điện thoại: (0241) 3 821 238
          Fax: (0241) 3 874 274
2. Thường trực Thành ủy
 
Đồng chí Tạ Đăng Đoan -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
 
Đồng chí Nguyễn Song Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
 
 
 
 
3. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025)
 
STT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
1. 
Tạ Đăng Đoan  
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
2. 
Nguyễn Hoàng Long
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố 
3. 
Nguyễn Song Hà
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
4. 
Nguyễn Thanh Mai
UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
5. 
Nguyễn Mạnh Hiếu
UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
6. 
Nguyễn Văn Hiếu
UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
7. 
Đỗ Chu Hưng
UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy
8. 
Nguyễn Đức Hiện
UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố
9. 
Nguyễn Trung Dũng
UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
10. 
Trương Ngọc Trang
UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố
11. 
Nguyễn Hồng Vỵ
UVBTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố
12. 
Nguyễn Trọng Liên
UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
13. 
Nguyễn Công Vạn
UVBTV Thành ủy, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
14. 
Chu Thanh Hải
TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố
15. 
Nguyễn Văn Hưng
TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy
16. 
 
TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
17. 
Nguyễn Thị Hiền
TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy
18. 
Trần Tuấn Anh
TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố
19. 
Trần Thu Hà
TUV, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh
20. 
Quách Thị Ánh
TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
21. 
Ngô Minh Hiệu
TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố
22. 
Đỗ Văn Đại
TUV, Chánh án Toà án nhân dân thành phố
23. 
Nguyễn Ngọc Hiếu
TUV, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố 
24. 
Nguyễn Thị Khuy
TUV, Chánh Thanh tra thành phố
25. 
Nguyễn Văn Hùng
TUV, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
26. 
Trần Quang Lộc
TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy 
27. 
Nguyễn Thị Hải
TUV, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
28. 
Nguyễn Thị Phúc
TUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
29. 
Nguyễn Cương Nghị
TUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố
30. 
Lại Thị Nguyệt
TUV, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố
31. 
Nguyễn Trung Thành
TUV, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố
32. 
Nguyễn Thuý Tình
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kinh Bắc
33. 
Nguyễn Quốc Chung
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Xá
34. 
Vũ Xuân Hùng
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thị Cầu
35. 
Nguyễn Tiến Lợi
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khắc Niệm
36. 
Nguyễn Hà
TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê
37. 
Nguyễn Hồng Quang
TUV, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Ninh
38. 
Diêm Quốc Dũng
TUV, Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường
39. 
Nguyễn Ngọc Chanh
TUV, Bí thư Đảng ủy phường Nam Sơn
 
 
 
 
 

 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online43
Tất cả1674328