2017-02-15 09:24:01 Số lượt xem 991
        Ngày 14/2/2017, Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Thành ủy Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị phân công nhiệm vụ và bàn một số nội dung liên quan đến việc duy trì hoạt động của website. Đồng chí Vũ Chí Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban biên tập chủ trì Hội nghị.
 
Đồng chí Vũ Chí Kiên - Phó Bí Thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Biên tập chủ trì Hội nghị
        Ban biên tập website Thành ủy được thành lập theo Quyết định số 181-QĐ/TU ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm điều hành và tổ chức hoạt động của Trang thông tin điện tử Thành ủy. Tại Hội nghị, các đồng chí thành viên Ban biên tập đã đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo: Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của Website, dự thảo Phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập. Các ý kiến tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến quy định về chế độ cung cấp, cập nhật thông tin, chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban biên tập,…
        Đồng chí Vũ Chí Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban biên tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tìm hiểu, học hỏi, trang bị kiến thức, nghiệp vụ báo chí, tích cực viết các tin, bài và mời cộng tác viên tham gia viết tin bài đăng lên website theo lĩnh vực được phân công. Văn phòng Thành ủy là cơ quan tham mưu giúp Thường trực Thành ủy theo dõi, đôn đốc các đơn vị tích cực tham gia cung cấp tin, bài, ảnh phản ảnh hoạt động tại đơn vị cơ sở đăng lên website Thành ủy. Theo đó, đồng chí cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy - cơ quan thường trực Ban biên tập làm tốt công tác tham mưu và kiểm duyệt các nội dung trước khi đăng lên trang thông tin điện tử, góp phần đảm bảo các nội dung trên website theo đúng định hướng chính trị.
        Sau cuộc họp, Ban biên tập website xin ý kiến và trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy chế hoạt động của website, đồng thời triển khai ngay các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban biên tập.
Hải Yến - Ban Tuyên giáo Thành ủy
Video
Thống kê truy cập
Đang online17
Tất cả1572213