2020-08-03 07:58:24 Số lượt xem 91
Ngày 29/7, Đảng ủy phường Suối Hoa tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố truyền đạt các nội dung về: Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII với chủ đề của nhiệm kỳ là: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, nâng cao vai trò, vị thế đô thị trung tâm; xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa" và mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ là: Phát huy tối đa lợi thế, vị thế đô thị trung tâm, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, tạo đột phá về phát triển không gian, hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, an toàn, hội nhập quốc tế. Tiếp tục duy trì, giữ vững phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển thương mại - dịch vụ; tập trung đầu tư phát triển đô thị quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị - không gian công cộng. Phát huy các giá trị văn hóa và dân ca Quan họ góp phần phát triển dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo gắn với xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng thành phố phát triển toàn diện và bền vững.
6 tháng đầu năm 2020, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, Đảng ủy phường Suối Hoa đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó. Đặc biệt, Đảng ủy phường đã chỉ đạo và hướng dẫn 8/8 chi bộ hoàn thành Đại hội chi bộ; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch...
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy phường tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung lãnh đạo UBND phường , MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi. Phấn đấu góp phần vào hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII đã đề ra./.
 
Trần Doanh
Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online13
Tất cả767240