2020-05-27 16:34:08 Số lượt xem 195
Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng 25/5, Thành đoàn, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 61 đoàn viên ưu tú của các đơn vị cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc Thành đoàn Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đến dự.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sớm trở thành đảng viên. Đối với Ban tổ chức lớp học cần sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo chất lượng chương trình, nội dung khóa học; các giảng viên trong quá trình lên lớp, giảng dạy truyền đạt đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm những kiến thức cốt lõi để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Phấn đấu kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020.
Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác xây dựng Đảng ở thành phố Bắc Ninh...
Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng giúp các đoàn viên ưu tú có nhận thức đúng đắn, vững vàng niềm tin vào Đảng và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước.Từ đó không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức Cách Mạng để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa./.
 
Quang Minh
Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online13
Tất cả883495