2017-02-21 14:13:43 Số lượt xem 2473
          Ngày 20/02/2017, Thành phố Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị thảo luận đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường. Đồng chí Vũ Chí Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành phố - chủ trì Hội nghị.
          Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó cho thấy, sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34, công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quá trình chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền tại cơ sở đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc, thái độ phục vụ, tiếp xúc nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao theo hướng gần dân, tôn trọng nhân dân, giảm dần các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, cửa quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, kỷ cương pháp luật được tăng cường, nội quy, kỷ luật hành chính được thực hiện tốt hơn, qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Đồng chí Vũ Chí Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành phố - chủ trì Hội nghị
          Các ý kiến thảo luận cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện pháp lệnh 34 đó là: Một số cấp ủy chưa phát huy hết vai trò trong việc triển khai thực hiện pháp lệnh; một số nơi chưa công khai hết các nội dung để dân biết như quy định trong pháp lệnh; một số Ban chỉ đạo thực hiện QCDC hoạt động thiếu tích cực, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu  nên một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền làm chủ của mình.
          Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả thực hiện QCDC năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Thường vụ Thành ủy để tiếp tục chỉ đạo thực hiện QCDC đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.
Hải Yến - Ban Tuyên giáo Thành ủy
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả924306