2020-09-23 10:50:53 Số lượt xem 80
Ngày 22/9/2020, tại Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác chính trị tư tưởng năm 2020 với các chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” và “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay” cho hơn 350 đại biểu là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; các đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo và báo cáo viên của các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các đồng chí bí thư chi bộ và trưởng các khu phố thuộc 19 phường trên địa bàn thành phố.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiện- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày nội dung các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật nhiều thông tin quan trọng về Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cũng như những chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước ta trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung các chuyên đề
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiện- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong việc phát huy Chủ nghĩa yêu nước nhằm góp phần củng cố và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời với những việc làm cụ thể tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả chủ trương về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đại biểu dự Hội nghị gắn những nội dung của các chuyên đề được bồi dưỡng vào tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị cơ sở; tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Nguyễn Văn Thuyết
Trung tâm BDCT thành phố
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online8
Tất cả797282